Meist

Ühenduse eesmärk on oma liikmete hulgas propageerida ohutut ja mõistlikku mootorrattaga sõitmist läbi ühenduse ühistest tegevustest osa võtmisega ning samal ajal luues ka peredele orienteeritud avatud atmosfääri nii kodumaal kui ka teistes VRA liikmesriikides.

Ühendus on demokraatlikult juhitud organisatsioon vastavalt VRA ja VRA ESTONIA MTÜ poolt kehtestatud reeglitele.


Vennaskond, sõprus ja tolerantsus on kogu tegevuse võtmesõnadeks. Hetkel on liikmete näol esindatud Harjumaa, Jõgevamaa, Pärnumaa, Hiiumaa ja Tallinn.